Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Χονδροπάθεια Επιγονατίδας

Η χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι αποτέλεσμα μικροτραυματισμών, άμεσου πλήγματος στο γόνατο και ανώμαλης σχέσης επιγονατίδας με τους μηριαίους κονδύλους. Στην χονδροπάθεια ο αρθρικός χόνδρος της επιγονατίδας παρουσιάζει μαλάκυνση και ρωγμές.

Η κλινική της εικόνα χαρακτηρίζεται από πόνο μέσα στο γόνατο. Ο πόνος γίνεται εντονότερος στο ανέβασμα-κατέβασμα σκάλας ή σε άλματα. Κατά την ψηλάφηση υπάρχει ευαισθησία. Αρκετές φορές ο ασθενής αισθάνεται κριγμό και οίδημα μέσα στην άρθρωση του γόνατος.

Στόχος του προγράμματος αποκατάστασης είναι:

  1. Αύξηση της ελαστικότητας της έξω πλάγιας περιτονίας και της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Αυτό γίνεται με την κατάλληλη κινητοποίηση της επιγονατίδας
  2. Ευθυγράμμιση της επιγονατίδας. Γίνονται ειδικές ελκτικές κινήσεις και διατάσεις
  3. Εκπαίδευση του ασθενή σε αυτοδιατάσεις
  4. Μυϊκή ενδυνάμωση χωρίς πόνο
  5. Μείωση πόνου και οιδήματος με την χρήση φυσικοθεραπευτικών μέσων
  • Kisner Carolyn, Lynn Allen. Θεραπευτικέςασκησείς. Ιατρικες εκδόσειε Σιώκης 2003
  • Π.ΠΣυμεωνίδης. Ορθοπαιδική. University studio press. 1996
  • Almekinders LC, Temple JD. Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature.Medicine and Science in Sports and Exercise, 01 Aug 1998, 30(8):1183-1190