Παιδί

Σύνδρομο Οκνηρής Κύστης (Lazy bladder syndrome)

Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από αραιές κενώσεις, περίπου 2-3φορές ημερησίως. Μεταξύ των ουρήσεων, παρατηρείται ακράτεια, λόγω υπερπλήρωσης. Συχνά τα παιδιά αυτά πάσχουν και από δυσκοιλιότητα με υπερχείληση. Η ούρηση συνήθως είναι διακοπτόμενη και το υπόλοιπο στην κύστη είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ουρολοιμώξων. Συχνά τα παιδιά κατά την ούρηση για να υπάρξει πλήρη κένωση της κύστης, πιέζουν την υπερηβική περιοχή με τα χέρια τους.

Η αιτία του συνδρόμου αυτού αποδίδεται στην συνήθεια της αναστολής της ούρησης.

Η θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση της κύστης
  • Εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους με τη χρήση Biofeedback και ασκήσεων πυελικού εδάφους
  • Προγραμματισμός των κενώσεων
  • Αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας