HomeΜΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μέσα Φυσικοθεραπείας για την Αποκατάσταση Διαταραχών Ούρησης και Αφόδευσης στα Παιδιά και Ενήλικες

Το κέντρο μας χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των διαταραχών ούρησης και αφόδευσης παιδιών και ενηλίκων. Δείτε τα αναλυτικά, για την καλύτερη κατανόηση των στόχων της θεραπείας που εφαρμόζουμε

Η αντίληψη των μυών που πρέπει να συσπαστούν και η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχημένη ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους. Η Ανατροφοδότηση ή Βιοανατροφοδότητη (FeedbackorBiofeedback) βοηθά τον ασθενή να εντοπίσει και να τροποποιήσει κατάλληλα την κίνηση ή τη σύσπαση των μυών που μέχρι τώρα αγνοούσε

Στην επιστημονική κοινότητα ο όρος Biofeedback (BF) έχει συσχετιστεί με την χρήση ειδικών συσκευών που καταγράφουν βιολογικά σημεία, όπως είναι η η ηλεκτρική δραστηριότητα που παράγεται κατά τη μυϊκή σύσπαση. Οι πληροφορίες που καταγράφονται κατά τη μυϊκή σύσπαση γίνονται αντιληπτές και από τον ασθενή μέσω οπτικών γραφημάτων ή ηχητικών μέσων.

Τα είδη συσκευών που υπάρχουν ποικίλουν. Υπάρχουν ΒF που τοποθετούνται επιφανειακά στο περίνεο και άλλα ενδοκολπικά ή ενδοπρωκτικά. Ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα καταγραφής της σύσπασης με τρόπο που να μπορεί ο ασθενής να την αντιληφθεί.

Στο παιδιατρικό πληθυσμό τοποθετούνται εξωτερικά padsστην περιοχή του περίνεου για την καταγραφή της μυϊκής δραστηριότητας του πυελικού εδάφους

Η ES προκαλεί σύσπαση άμεσα ή έμμεσα των μυών μέσω της ενεργοποίησης των κινητικών ινών του αιδιοικού νεύρου, του ιερού πλέγματος και του κνημιαίου νεύρου.

Οι PFMT βοηθούν στην σωστή εκούσια σύσπαση των μυών σπρώχνουν το πυελικό έδαφος προς τα πάνω και εμπρός πριν ή κατά τη διάρκεια μίας δραστηριότητας.

Η εκπαίδευση της διαφραγματικής αναπνοής είναι σημαντική για την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και της εξώθησης των κοπράνων

Η παθητική κινητοποίηση των κάτω άκρων και του κορμού, διατείνει την εντερική οδό, ενεργοποιώντας την παρασυμπαθητική νευρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την πρόκληση εντερικής κινητικότητας.

Η μάλαξη στην κοιλιακή χώρα, αποσκοπεί στην αύξηση της περισταλτικότητας του εντέρου καθώς και στην μείωση του χρόνου κένωσης του εντέρου. Βοηθά στην μείωση του κοιλιακού άλγους και στην γρηγορότερη προώθηση των αερίων.

Με την βοήθεια του επαγγελματία υγείας γίνεται εκπαίδευση του παιδιού και σωστή καθοδήγηση του κηδεμόνα για αφαίρεση της πάνας και την υιοθέτηση της χρήσης τουαλέτας.

Οι διατάσεις του πυελικού εδάφους είναι απαραίτητες όταν οι μυς του πυελικού εδάφους είναι πολύ σφικτοί και δεν μπορούν να χαλαρώσουν (non-relaxingpelvicfloordysfunction). Ο μηχανισμός που οδηγεί τους μυς του πυελικού εδάφους να βρίσκονται σε συνεχή τάση, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Πιθανότατα αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια δυσκοιλιότητα ή διαταραχών ούρησης.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την εκπαίδευση της σωστής στάσης κατά την ούρηση. Πρέπει να αποφεύγονται τα χαμηλά καθίσματα και για αυτό τον λόγο συστήνεται η μη χρήση γιο-γιο. Παράλληλα γίνεται εκπαίδευση της αντοχής της κύστης και τον προγραμματισμό της στην κένωση

  • Leung M. W. Y., Ζ B. P. Y. Wong (2006). Electrical stimulation and biofeedback exercise of pelvic floor muscle for children with faecal incontinence after surgery for anorectal malformation Pediatr Surg Int (2006) 22:975–978
  • Heymen S, Jones KR, Scarlett Y, Whitehead WE (2003). Biofeedback treatment of constipation: a critical review. Dis Colon Rectum 2003; 46:1208–1217.
  • Bø Kari (2004). Urinary Incontinence, Pelvic Floor Dysfunction, Exercise and Sport. Sports Med 34 (7): 451-464 (b)
  • DeLancey O.L John (1997). The pathophysiology of stress urinary incontinence in women and its implications for surgical treatment. World J Urol. 15;268-274