Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Θλάσεις Μυών

Ο όρος «θλάσεις μυών» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μικρού βαθμού ρήξης της μυοτενόντιας μονάδας. Μπορεί να συμβεί από υπερδιάταση, υπέρχρηση ή άμεση πλήξη του μυ.

Η θλάση εκδηλώνεται με πόνο στην πάσχουσα περιοχή και συχνά συνοδεύεται από οίδημα και αιμάτωμα. Δεν περιορίζεται το εύρος κίνησης, αλλά στην φόρτιση ο ασθενής πονά και αποφεύγει να χρησιμοποιεί το μέλος που τραυματίστηκε. Αν υπάρξει πλήρη ρήξη του μυ, τότε ο μυς χάνει την λειτουργικότητά του και την ελαστικότητά του.

Η αποκατάσταση εξαρτάται από τον βαθμό της ρήξης και τις καθημερινές απαιτήσεις του ασθενή.

Στόχος της αποκατάστασης είναι:

  • Περιορισμός πόνου και οιδήματος. Συστήνεται χρήση ψυχρών επιθεμάτων, ανάρροπη θέση, ακινητοποίηση της πάσχουσας περιοχής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικοθεραπευτικά μέσα για την ταχύτερη ανάρρωση της περιοχής.
  • Διατήρηση της ελαστικότητας της πάσχουσας περιοχής και των γύρω μυικών ομάδων.
  • Ενδυνάμωση των μυών. Η ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τον μυ που τραυματίστηκε, αλλά και τους μυς όλου του άκρου που έχει επηρεαστεί
  • Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Η αντοχή σε αερόβια άσκηση μειώνεται λόγω του περιορισμού κίνησης του ασθενούς
  • Kisner Carolyn, Lynn Allen. Θεραπευτικέςασκησείς. Ιατρικες εκδόσειε Σιώκης 2003
  • Π.ΠΣυμεωνίδης. Ορθοπαιδική. University studio press. 1996
  • Almekinders LC, Temple JD. Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature.Medicine and Science in Sports and Exercise, 01 Aug 1998, 30(8):1183-1190