Παιδί

Διαβροχή μετά την Ούρηση (Vaginalvoiding)

Η διαβροχή μετά την ούρηση αφορά κυρίως υπέρβαρα κορίτσια. Αυτό οφείλεται γιατί το άνοιγμα το μηρών κατά την ούρηση δεν είναι ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα την εκτροπή των ούρων στον κόλπο. Το ίδιο συμβαίνει λόγω κακής στάσης κατά την ούρηση. Το βαθύ κάθισμα στην τουαλέτα, δίνει δίοδο στα ούρα προς τον κόλπο.

Η εκπαίδευση της σωστής στάσης μπορεί να δώσει την λύση σε αυτή την διαταραχή της ούρησης

  • Mara Bernasconi, Andrea Borsari. Vaginal voiding: a common cause of daytime urinary leakage in girls J PediatrAdolesc Gynecol. 2009 Dec;22(6):347-50