Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Κατάγματα

Κάταγμα είναι η μερική ή η πλήρης λύση της συνέχειας ενός οστού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησής τους. Ταξινομούνται βάση:

 1. Έντασης της βίας (βίαια, καταπόνησης, παθολογικά)
 2. Κλινικής εικόνας (ανοιχτά, κλειστά)
 3. Μηχανισμού κάκωσης (έμμεσα, άμεσα)
 4. Φορά γραμμής (εγκάρσια, λοξά, σπειροειδή)
 5. Άλλα: αποσπαστικά, συντρηπτικά, συμπιεστικά, σταθερά, ασταθή

Κατά την ακινητοποίηση και μετά την ακινητοποίηση υπάρχει:

 • Μυϊκή αδυναμία και ατροφία
 • Εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου
 • Βραχύνσεις μυών και συνδέσμων
 • Γενική μυϊκή αδυναμία του ασθενούς
 • Οίδημα
 • Δυσκαμψίες- περιορισμένο εύρος κίνησης της πάσχουσας περιοχής και των γύρω αρθρώσεων
 • Πόνος

Ο θεραπευτής μετά από την αξιολόγηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς και του μυοσκελετικού συστήματος θέτει του στόχους του προγράμματος αποκατάστασης. Οι γενικοί στόχοι είναι:

 • Μείωση του πόνου και του οιδήματος. Η εφαρμογή πάγου και η ανάρροπη θέση μπορεί να βοηθήσουν
 • Αύξηση του εύρους κίνησης. Παθητικές, υποβοηθούμενες και ενεργητικές μυϊκές συσπάσεις είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των δυσκαμψιών. Η κινητοποίηση γίνεται βαθμιαία ανάλογα την κλινική εικόνα του ασθενή και το είδος του κατάγματος.
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης. Οι ασκήσεις αφορούν όλες τις μυϊκές ομάδες και όχι μόνο την πάσχουσα περιοχή
 • Εκπαίδευση του ασθενή στην χρήση βοηθητικών μέσων όπως είναι η πατερίτσα, το «Π»
 • Εργονομικές αλλαγές. Συμβουλές για αλλαγή στο χώρο που κινείται ο ασθενής όπως η τοποθέτηση ανυψωτικών καθισμάτων στην τουαλέτα
 • Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
 • Επιστροφή στην καθημερινότητά του

Ένα κάταγμα μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε οστική επιφάνεια που θα δεχτεί πίεση. Μερικά κατάγματα αναφέρονται στην παρακάτω λίστα:

 • Κάταγμα ωμικής ζώνης και βραχιονίου
 • Κάταγμα αγκώνα (χαρακτηριστικό είναι το κάταγμα colles)
 • Κάταγμα καρπού (κάταγμα σκαφοειδούς)
 • Κάταγμα μηριαίου οστού (διατροχαντήριο-υποτροχαντήριο)
 • Κάταγμα γονατος και επιγονατίδας
 • Κατάγματα ποδοκνημικής
 • Kisner Carolyn, Lynn Allen. Θεραπευτικέςασκησείς. Ιατρικες εκδόσειε Σιώκης 2003
 • Π.ΠΣυμεωνίδης. Ορθοπαιδική. University studio press. 1996
 • Almekinders LC, Temple JD. Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature.Medicine and Science in Sports and Exercise, 01 Aug 1998, 30(8):1183-1190