Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Διάστρεμμα

Διάστρεμμα είναι η βίαιη διάταση ή ρήξη των συνδέσμων ή των θυλάκων που στηρίζουν μια άρθρωση. Πιο συχνά συμβαίνουν στην ποδοκνημική άρθρωση και το γόνατο και λιγότερο συχνά στις αρθρώσεις του άνω άκρου. Διακρίνονται σε 1ου βαθμού (ελαφριά απλή διάταση), 2ου βαθμού (μερική ρήξη) και 3ου (πλήρης ρήξη)

Αμέσως μετά τον τραυματισμό υπάρχει οίδημα, αιμάτωμα, πόνο και περιορισμένο εύρος κίνησης. Ο πόνος και το οίδημα με το πέρασμα των εβδομάδων υποχωρεί. Η άρθρωση όμως συνεχίζει να έχει περιορισμένο εύρος κίνησης και αστάθεια.

Η αποκατάσταση διαμορφώνεται ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή, την ηλικία και τις απαιτήσεις που έχει στην καθημερινότητα ο ασθενής.

Στόχοι του θεραπευτικού πλάνου είναι:

  1. Περιορισμός πόνου και οιδήματος. Συστήνεται χρήση ψυχρών επιθεμάτων, ανάρροπη θέση, ακινητοποίηση της πάσχουσας περιοχής.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικοθεραπευτικά μέσα για την ταχύτερη ανάρρωση της περιοχής.
  2. Διατήρηση της κινητικότητας της πάσχουσας περιοχής και των γύρω αρθρώσεων. Αρχικά γίνονται ήπιες παθητικές κινήσεις και στην πορεία εφαρμόζονται υποβοηθούμενες ενεργητικές. Με το πέρασμα των εβδομάδων μπορούμε να προσθέσουμε ασκήσεις ενεργητικές με αντίσταση ανάλογα την κλινική αντίδραση του ασθενή στις ασκήσεις.
  3. Ενδυνάμωση των μυών. Η ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τους μύς της άρθρωσης που τραυματίστηκε, αλλά και τους μυς όλου του άκρου που έχει επηρεαστεί
  4. Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας. Οι ασκήσεις αυτές θα βοηθήσουν στην πρόληψη του επανατραυματισμού
  5. Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Η αντοχή σε αερόβια άσκηση μειώνεται λόγω του περιορισμού κίνησης του ασθενούς.
  • Kisner Carolyn, Lynn Allen. Θεραπευτικέςασκησείς. Ιατρικες εκδόσειε Σιώκης 2003
  • Π.ΠΣυμεωνίδης. Ορθοπαιδική. University studio press. 1996
  • Almekinders LC, Temple JD. Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature.Medicine and Science in Sports and Exercise, 01 Aug 1998, 30(8):1183-1190