Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Αρθροπλαστική

Με τον όρο αρθροπλαστική εννοούμε την αντικατάσταση ενός τμήματος ή μιας από τις δύο επιφάνειες μιας άρθρωσης (μερική αρθροπλαστική) ή ολόκληρης της άρθρωσης (ολική αρθροπλαστική).

Οι αρθροπλαστικές είναι περισσότερο συνήθης στην άρθρωση του ισχίου και του γόνατος. Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στην εποχή μας εξασφαλίζουν πολύ καλά αποτελέσματα με γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή.

Η κύρια μετεγχειρητική επιπλοκή είναι η χαλάρωση των προσθετικών υλικών. Η επιπλοκή αυτή αφορά κυρίως δραστήρια άτομα και άτομα με προχωρημένη οστεοπόρωση.

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασθενής μετά την αρθροπλαστική είναι:

 1. Πόνος στην περιοχή του χειρουργείου
 2. Δυσκολία βάδισης και αλλαγών θέσεων σώματος
 3. Δυσκολία στην εκτέλεση βασικών αναγκών (τουαλέτα)
 4. Αδυναμία μυϊκή τόσο στο χειρουργημένο μέλος όσο και στο υπόλοιπο σώμα λόγω ακινητοποίησης

Ο φυσικοθεραπευτής αφού αξιολογήσει την γενική κατάσταση του ασθενή διαμορφώνει το κατάλληλο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην:

 1. Αποφυγή αναπνευστικών και αγγειακών επιπλοκών
 2. Διατήρηση ελαστικότητας και δύναμης όλων των μη χειρουργημένων μελών
 3. Μείωση οιδήματος και πόνου
 4. Σταδιακή κινητοποίηση της χειρουργημένης άρθρωσης
 5. Σταδιακή ενδυνάμωση των μυών του χειρουργημένου μέλους
 6. Σταδιακή φόρτιση
 7. Εκπαίδευση του ασθενή στην χρήση βοηθητικών μέσων για περπάτημα
 8. Εκπαίδευση βάδισης
 9. Εργονομικές αλλαγές στο σπίτι (τοποθέτηση υψωτικών στην τουαλέτα)
 10. Συμβουλές για τον τρόπο αλλαγής στάσης σώματος στο κρεβάτι
 11. Εκπαίδευση του ασθενή για μετακίνηση από το κρεβάτι σε όρθια θέση
 12. Εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες (ανέβασμα σκαλοπατιού, ντύσιμο κτλ)
 • Kisner Carolyn, Lynn Allen. Θεραπευτικές ασκήσεις. Ιατρικές εκδόσεις Σιώκης 2003
 • Π.Π. Συμεωνίδης. Ορθοπαιδική. University studio press. 1996
 • Elaine Trudelle-Jackson, PT, PhD, Susan S. Smith. Effects of a Late-Phase Exercise Program After Total HipArthroplasty: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil Vol 85, July 2004