Παιδί

Δυσλειτουργική Ούρηση (Dysfunctional Voiding)

Η δυσλειτουργική ούρηση χαρακτηρίζεται από την αδυναμία πλήρης κένωσης της κύστης. Συνοδεύεται από δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, συχνοουρία, ημερήσια και βραδινή ενούρηση, επιτακτική ούρηση καθώς και προσπάθεια κένωσης της κύστης κατά το τέλος της ούρησης. Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ούρηση, κινδυνεύουν από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, κυστεροουρητηρική παλινδρόμηση και νεφρική ανεπάρκεια. Συχνά υπάρχει δυσκοιλιότητα που χρήζει αντιμετώπισης.

Υπάρχουν τρείς τύποι δυσλειτουργίας. Ο πρώτος περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που η ποσότητα των ούρων που βγαίνει κατά την ούρηση είναι μικρή, μεγάλη και την περίπτωση της δυσενέργειας του εξωστήρα με τον έξω σφικτηριακό μηχανισμό.

Κύστη με μικρή χωρητικότητα. Τα παιδιά με μικρή χωρητικότητα κύστης, αισθάνονται επιθυμία για ούρηση, έχοντας μικρή ποσότητα ούρων. Η επιθυμία είναι έντονη και αρκετές φορές γίνεται ακούσια σύσπαση της κύστης με αποτέλεσμα την απώλεια ούρων.

Κύστη με μεγάλη χωρητικότητα. Οι συχνές αναβολές της ούρησης και η συσσώρευση ούρων στην κύστη την διατείνει και την κάνει νωθρή. Τα παιδιά αγνοούν την εντολή που δίνει ο οργανισμός για ούρηση, μέχρι να φτάσει η κύστη σε υπερδιάταση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ακούσια απώλεια ούρων.

Δυσυνέργεια εξωστήρα- σφικτήρα χωρίς νευρολογική συνδρομή. Χαρακτηρίζεται από την ακούσια σύσπαση του έξω σφικτήρα της ουρήθρας κατά την διάρκεια της ακούσιας σύσπασης του εξωστήρα. Το αποτέλεσμα αυτής της δυσυνέργειας είναι οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, οι αυξημένες ενδοκυστικές πιέσεις, η κυστεοουρθρική παλινδρόμηση και τέλος η νεφρική ανεπάρκεια.

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία της δυσλειτουργίας, από την ηλικία του παιδιού και την αντιληπτική του ικανότητα.

  • Τα παιδιά με κύστη μικρής χωρητικότητας. Η φαρμακευτική αγωγή, ο προγραμματισμός των κενώσεων καθώς και η εκπαίδευση του σωστού μοτίβου της ούρησης είναι η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.
  • Τα παιδιά με κύστη μεγάλης χωρητικότητας πρέπει να προγραμματίζουν την ούρησή τους, να εκπαιδευτούν στον τρόπο πλήρης κένωσης και την διαχείριση των προσλαμβανόμενων υγρών
  • Στις περιπτώσεις δυσυνέργειας εξωστήρα – σφικτήρα η καλύτερη θεραπευτική αγωγή είναι η εκπαίδευση του σφικτηριακού μηχανισμού με Biofeedback, ώστε το παιδί να μάθει να συσπά και να χαλαρώνει τον σφικτηριακό μηχανισμό κατά την πλήρωση και κένωση της κύστης.
  • Franco Israel. Overactive Bladder in Children. Part 1: Pathophysiology. The Journal of Urology. Volume 178, Issue 3, September 2007, Pages 761-768
  • YamnishiTomonori ,Kosaku Yasuda et al . BIOFEEDBACK TRAINING FOR DETRUSOR OVERACTIVITY IN CHILDREN. THE JOURNAL OF UROLOGY® Vol. 164, 1686 –1690,2000
  • Sophie Ramsay et al. Overactive bladder in children. CUAJ • January-February 2017 • Volume 11(1-2Suppl1) © 2017 Canadian Urological Association
  • Joseph G. Ouslander, M.D. Management of Overactive Bladder. ΝEngl J Med 2004; 350:786-99
  • M B ChancellorS A KaplanJ G Blaivas. Detrusor-external sphincter dyssynergia Ciba Found Symp, 1990;151:195-206; discussion 207-13.
  • Christopher S. Cooper, MD, Pediatric Urologist
  • Santos-Pereira and Charrua. Understanding underactive bladder: a review of the contemporary literature. Porto Biomed. J. (2020) 5:4