Παιδί

Σκολίωση

Η σκολίωση είναι η πλάγια απόκλιση της σπονδυλικής στήλης με στροφή των σπονδύλων. Συνήθως περιλαμβάνει τη θωρακική και την οσφυϊκή περιοχή.  Η σκολίωση ανάλογα με την αιτία προέλευση της διακρίνεται σε οργανική και λειτουργική. 

Η οργανική σκολίωση περιλαμβάνει μια μη αντιστρέψιμη πλάγια καμπύλη με μόνιμη στροφή των σπονδύλων. Στις οργανικές σκολιώσεις ανήκουν:

 • Η ιδιοπαθής σκολίωση. Είναι η συχνότερη χωρίς γνωστή αιτιολογία
 • Η συγγενής σκολίωση. Οφείλεται σε ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης
 • Οι νευρομυϊκές. Οφείλονται σε νευρολογικές παθήσεις όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση.

Η λειτουργική σκολίωση είναι αντιστρέψιμη και μπορεί να μεταβληθεί με στατικές αλλαγές και διορθώσεις των ασυμμετριών. Στις λειτουργικές σκολιώσεις ανήκουν:

 • Η αντισταθμιστική σκολίωση. Οφείλεται σε ανισοσκελία ή πυελική ασυμμετρία
 • Η ανταλγική. Εμφανίζεται σε περιπτώσεις δισκοκήλης
 • Η στατική σκολίωση. Οφείλεται σε κακή στάση. Εξαφανίζεται με την κάμψη της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την οργανική που γίνεται πιο εμφανής

Οι νευρομυϊκές παθήσεις, η ασυμμετρία στο μήκος των ποδιών, οι τραυματισμοί και οι φλεγμονές στη σπονδυλική στήλη αλλά και άγνωστες αιτιολογίες (ιδιοπάθειες), αποτελούν συχνές αιτίες εμφάνισης της σκολίωσης. Η σκολίωση χαρακτηρίζεται από βραχυσμένες δομές στην κοίλη πλευρά της καμπύλης και από διατεταμένες και αδύναμες από την κυρτή πλευρά. Παράλληλα, μπορεί να έχει επίδραση και στην μυϊκήισορροπία των μυών των κάτω άκρων.

Η σκολίωση ανάλογα την ηλικία του παιδιού και τον βαθμό σκολίωσης, μπορεί να προκαλέσει:

 • Μυοσκελετικούς πόνους
 • Εύκολη μυϊκή κόπωση
 • Ερεθισμό των νευρικών ριζών στην πλευρά της κοιλότητας
 • Βράχυνση των δομών προς την κοίλη πλευρά της καμπύλης
 • Αδυναμία των δομών προς την κυρτή πλευρά της καμπύλης
 • Μυϊκή ανισορροπία κάτω άκρων

Η θεραπεία της σκολίωσης είναι συντηρητική και χειρουργική. Αν η σκολίωση είναι κάτω από 25ο τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασκήσεις αποκατάστασης. Αν η σκολίωση είναι μεγαλύτερου βαθμού, τότε γίνεται χρήση ειδικού κηδεμόνα- νάρθηκα σε συνδυασμό με ασκήσεις αποκατάστασης. Ο τρόπος και ο χρόνος χρήσης του νάρθηκα καθορίζεται από τον θεράπων ιατρό.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας εξαρτώνται από:

 1. Ηλικία έναρξης της σκολίωσης. Όσο πιο νωρίς τόσο πιο δύσκολα αποκαθίσταται
 2. Φύλο. Είναι πιο δύσκολη στα κορίτσια. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η χρονική περιοδος της εμμηνου ρύσεως
 3. Το είδος της καμπύλης
 4. Γωνία σκολίωσης